Information om VD-byte

Bohus Betong har under de senaste åren expanderat kraftigt. Nyckeln har varit den satsning på kompletta entreprenader inom betongelement som inleddes 2015, då Bertil Eliasson tillträdde som marknadsansvarig (för att sedan ta rollen som VD).

Vi har under den här perioden gått från en renodlad roll som underleverantör, till att sälja och leverera direkt till huvudentreprenörer och beställare. På så vis har vi skapat en mycket stark marknadsposition.

Den snabba tillväxten har samtidigt ställt stora krav på vår produktion. Vi har under perioden startat ytterligare en produktionsenhet i Jönköping för att täcka våra behov. Vi ser nu stora möjligheter att öka vår lönsamhet genom att sätta ett starkare fokus på produktionen. Det gäller framförallt produktionsflöden och samordning mellan våra två produktionsanläggningar i Dingle och Jönköping

Som ett led i den här satsningen utses Peder Gustavsson till VD för Bohus Betong AB. Peder Gustavsson har en tung produktionserfarenhet och har i sin roll som delägare varit ansvarig för produktionen. Initialt i Dingle, men under senare tid har han byggt upp och ansvarat för vår produktionsanläggning i Jönköping. Genom förändringen kommer vi att få ett större fokus på både produktion och produktutveckling. Vår nuvarande VD och delägare, Bertil Eliasson, kommer samtidigt att få bättre möjligheter att renodlat arbeta med försäljning och marknad.

– Jag ser det här som ett naturligt led i vår utveckling. Ett företag går igenom olika faser. Cykler som kräver varierande typer av kunskaper och i förlängningen ledarskap. Just nu ser vi stora behov att koncentrera oss på just produktionen, säger Bertil Eliasson.

– Produktionen är hjärtat i vår verksamhet och jag ser mycket stora möjligheter framför mig säger Peder Gustavsson.

Peder tillträder tjänsten som VD den 3 mars 2020.