Vi är ett fristående privatägt bolag med ca 50 anställda beläget vid E6 i Dingle och E4 i Jönköping. Vår affärsidé är att projektera, tillverka, leverera och montera kompletta betongstommar till huskonstruktioner.

Betong Fabrik

En modern prefabindustri med gamla anor

Vår jämna och höga investeringstakt har gjort att vi idag är en full modern prefabindustri.
Våra gjutbord är anpassade för tillverkning av väggelement, och vår spännbädd, med kapacitet på 2000 kN, för produktion av förspända bjälklagselement. Vi kan även producera andra spända produkter såsom balkar och pelare.
I vår travershall har vi plats att lagra ett stort antal element inomhus. Lyftkapaciteten är 16 ton. Fyra traverser är installerade i produktionshallen en på 9,6 ton, två på 8 ton och en på 16 ton.
I fabriken i Jönköping har vi produktion av bjälklagselement i två spännbäddar på 50 meters längd. Vi har även gjutbord för slakarmerade bjälklag eller massivväggar. Lyftkapaciteten är även här 16 ton.

Historik

1925 grundade Bohus Betong av bröderna Davidsson hemma på föräldrarnas gård. Företaget hette då Bröderna Davidssons Cementgjuteri och de tillverkade lantbruksrör och cementsten. I slutet av 1960-talet ändrades namnet till Bohuslänska Betong AB.
I mitten av 1980-talet utvecklades produktionen och blev alltmer effektiv. Man började tillverka Alfa-systemets produkter. 1988 bytte företaget namn till nuvarande Bohus Betong.
Företagets inriktning har varit att tillverka produkter i betong, främst för vatten, avlopp och dränering. Hösten 2004 fick Bohus Betong en ny ägare och tillverkningen av prefabricerade väggelement började. 2011 upphörde tillverkningen av rörprodukter.
2017 startades dotterbolaget Bohus Betong Östra sin produktion i Jönköping av bjälklagsplattor.

Historik

Företagets säte: Munkedal
Org.nr: 556664-5296