1

Produkter

Vår huvudsakliga tillverkning är prefabelement för lägenheter, industri och lantbruk, både isolerade och oisolerade. I vårt sortiment ingår även trappsteg och barriärelement.


Vi producerar och kvalitetssäkrar alla produkter inomhus i skydd från väder och vind i en kostnadseffektiv anläggning. I nuläget tillverkar vi ca 25 000 kvadratmeter väggelement och ca 12 000 kvadratmeter bjälklag per år.

Vår kapacitet är 180 ton betong per dag.