1
Kvalitet

Kvalitet

Vi har ett eget utarbetat kvalitetsledningssystem som är kontrollerat och godkänt av Nordcert. De genomför årligen två revisioner på vår tillverkning av betongelement.

EG-intyg
Produkter i vår tillverkning som från och med 2013-07-01 omfattas av kravet på CE-märkning är väggelement, pelare och balkar. För dessa har vi EG-intyg, vilket gör att de är CE-märkta.

image

Läs mer på www.nordcert.se